Regelement 2017-2018

 
 
 
 1. Voor de activiteiten komt men steeds samen in de PJ-lokalen in het Parochiale Jeugdcentrum – Kerkstraat 33 – Zichen. Naast het PJ-reglement gelden dus ook de regels van het huisreglement van het Jeugdcentrum in de lokalen en tijdens de activiteiten.
 2. Het is de plicht van ieder om de lokalen proper en ordelijk te houden. Na gebruik van spelmateriaal wordt alles opgeruimd. Schade aan materiaal wordt altijd gemeld aan de leiding. Zeker na onze renovatiewerken rekenen we erop dat de leden samen met de leiding zorg dragen voor de mooie gerenoveerde lokalen.
 3. Het is ten strengste verboden te roken tijdens zowel de binnen – als buitenactiviteiten.
 4. De meeste activiteiten vinden plaats op zaterdag van 19u30 tot 21u30, tenzij anders vermeld op het programma. We rekenen er op dat iedereen tijdig in de lokalen is, laatkomers belemmeren het goede verloop van de activiteit en kunnen bijgevolg gesanctioneerd worden door hun leiding. Indien de activiteiten vroeger starten of later eindigen wordt dit vermeld op het programma.
 5. De leiding blijft altijd verantwoordelijk van het begin tot het einde van de activiteit, ook als deze onverwacht uitloopt. We vragen aan de ouders om er rekening mee te houden dat sommige activiteiten onverwacht langer duren. Zij kunnen indien nodig de leiding op gsm contacteren. Niemand verlaat de lokalen of de groep tijdens de activiteiten zonder toestemming van de leiding.
 6. Alle leden zijn tijdens de activiteiten en de heen- en terugweg verzekerd bij de Chiro voor ongevallen. Mogelijke kwetsuren moeten onmiddellijk gemeld worden aan de leiding. Enkele leiders beschikken over een EHBO-brevet.
 7. Lid worden van de PJZB kan enkel voor jongens vanaf het zesde leerjaar en tot 16 jaar. Wie ouder is als 16 jaar, kan enkel lid worden als hij voordien reeds was ingeschreven. Niet-PJ-leden zijn niet lid, dus niet verzekerd en ook niet toegelaten op de activiteiten.
 8. De leiding zorgt tijdig voor een degelijk programma met voldoende informatie. Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen. Naar aanleiding van een beperkte aanwezigheid van leden of leiding, slecht weeromstandigheden, onvoorziene omstandigheden,… kan het voorkomen dat een activiteit vervangen wordt door een andere.
 9. Van ieder die tot de PJ behoort en aanwezig is wordt verwacht dat hij aan de activiteiten meedoet naar best vermogen. Een belangrijke voorwaarde is zorgen voor geschikte kledij en schoeisel, aangepast aan de activiteit!
 10. De leiding behoudt zich het recht om sancties te treffen na herhaaldelijk en moedwillige hinder van de werking. Deze sanctie kan opgelegd worden tijdens de activiteit. Bij ernstige overtredingen kan de leiding in overleg beslissen een eerste keer over te gaan tot een schorsing van 1 tot 4 weken. Bij herhaling kan dit leiden tot definitieve uitsluiting uit de jeugdgroep.
 11. De groepsleider van de respectievelijke groep houdt wekelijks een aanwezigheidslijst bij. Om te kunnen deelnemen aan het jaarlijks kamp wordt er rekening gehouden met een regelmatige aanwezigheid op de wekelijkse activiteiten. Met voorrang aan diegene die het meest aanwezig waren. Het kamp is immers een voortzetting van de activiteiten.
 12. De meeste activiteiten die geld kosten, worden door de PJ betaald. Voor de duurdere activiteiten kan inschrijvingsgeld gevraagd worden. Zorg bij uitstappen altijd ervoor dat je zelf wat zakgeld meeneemt.
 13. De PJ beschikt over een drankautomaat en snoepkast, consumpties kosten 0,70 euro. Tijdens de activiteiten is deze bar gesloten. Achter de bar is niemand toegelaten. De bediening gebeurt door de barman. De geluidsinstallatie wordt enkel en alleen bediend door de leiding.
 14. GSM’s en dure voorwerpen (I-pod’s, MP3,…) horen niet thuis op de PJ. Tijdens de activiteiten worden deze toestellen zeker dan ook niet gebruikt. De leiding behoudt zich steeds het recht bij misbruik het toestel in beslag te nemen, dat wordt teruggegeven na de activiteit. De leiding draagt geen verantwoordelijkheid bij eventuele schade of verlies van het toestel.
 15. Bij eventuele betwistingen met betrekking tot afspraken in het reglement, behoudt de leiding zich het recht om de definitieve beslissingen te nemen.
    

Zoeken

Wie is Online

We hebben 6 gasten en geen leden online

PJZB

Kerkstraat 33

3770 Riemst

Contact

Welcome to 888 bonus codes information.

Kies je voorkeurskleur

wit-blauw wit-groenwit-rood wit-oceaanblauwgrijs-blauw grijs-geelblauw-groen lichtgrijs-donkergrijs